Where were you stolen

stealing / vervoeging

vervoeging van het Duitse werkwoord stehlen (met haben)indicativePresentpreteritePerfectpast continuousFuture tense I.Future tense IIIstealIsteelIstoleIhad stolenIwill stealIwill have stolen youstealyoustoleyoustoleyoustoleyouwill stealyouwill have stolen he she itstealshe she itsteelhe she ithas stolenhe she ithad stolenhe she itwill stealhe she itwill have stolen westealwestolewehave stolenwehad stolenwewill stealwewill have stolen youstealsyoustealsyoustoleyouhad stolenyouwill stealyouwill have stolen you, youstealyou, youstoleyou, youhave stolenyou, youhad stolenyou, youwill stealyou, youwill have stolen Subjunctive IPresentpreteritePerfectpast continuousFuture tense I.Future tense IIIstealIstoleIwill stealIwill have stolen youstealyoustoleyouwill stealyouwill have stolen he she itstealhe she itstolehe she itwill stealhe she itwill have stolen westealwehave stolenwewill stealwewill have stolen youstealsyoustoleyouwill stealyouwill have stolen you, youstealyou, youhave stolenyou, youwill stealyou, youwill have stolen FuturePresentpreteritePerfectpast continuousFuture tense I.Future tense IIIsteels,
stoleIwould have stolenIwould stealIwould have stolen yousteel, steel
steal, stealyouwould have stolenyouwould stealyouwould have stolen he she itsteels,
stolehe she itwould have stolenhe she itwould stealhe she itwould have stolen westeel
stolewewould have stolenwewould stealwewould have stolen yousteel, steel
steals, stealsyouwould have stolenyouwould stealyouwould have stolen you, yousteel,
stoleyou, youwould have stolenyou, youwould stealyou, youwould have stolen Overige imperativePresent participlepast participleInfinitive perfectInfinitive future tense I.Infinitive future tense II(you)stealstealingstolenhave stolen will steal have stolen (you)steals